+94114912222/+94715678981
6%

திருக்குர்ஆனின் நிழல


Language: Tamil
Publisher: Thinnai Thozargaal Publications
Author: Shahid Sayyid Qutb
ISBN: -
Shipping Weight: 1.125 kg
Size: 22.4x14.9x4.1 cm
No. of Pages: 768
Binding: HardBack
LKR 750.00 LKR 800.00திருக்குர்ஆனின் நிழலில் -30 ஆம் பாகம் விளக்கவுரை - ஷஹீத் செய்யத் குதூப் ஆடு மேய்க்கவும் தகுதியற்றவர் இந்தக் குர்ஆனின் வழிநடந்த போது ஆட்சியாளர்க்கெல்லாம் ஆசான் ஆகிறார். இருண்ட கண்டத்தை உடையவர்கள் இக்குர்ஆனின் வழிநடந்த போது உலகின் இருளை நீக்கி தீபமேற்றினர் என்பது வரலாறு கூறும் உண்மை. அவர்களின் தீமைகளிலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்தி உயர்ந்த மனிதராக்கிய இந்தக் குர்ஆனின் வசனங்களில் மறுமைக்கோட்பாட்டை அதிகம் வலியுறுத்தும் 30ம் பகுதியை அவர்கள் பெற்ற பயிற்சியினை நாம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஷஹீத் செய்யத் குதூப் அவர்களால் எழுதப்பட்ட விளக்கங்களின் தமிழ் மொழிபொயர்பாகும்.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off