+94114912222/+94715678981
0%

சாரணர் கற்கை நெறி


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: S.Bhuvan
ISBN: 978-955-9429-31-0
Shipping Weight: 0.25 kg
Size: 17.8x12.2x1.4 cm
No. of Pages: 272
Binding: PaperBack
LKR 400.00 LKR 400.00சாரணர் கற்கை நெறி By S.Bhuvan
சாரணியர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வழிகாட்டல்களை இந்நூல் வழங்குகின்றது.சாரணியம் என்பது கல்வி சம்பதமான ஒரு இயக்கமாகும் இளம் சிறார்களை தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாகவும் தான்வாழும் சமுகத்திற்கு உபயோகமுள்ளவர்களாகவும் பொறுப்புணர்ச்சி கடைமை கட்டுப்பாடு சமூக ஒத்துழைப்பு போடு வாழப்பழக்கும் இயக்கமாகும். இவ்வாறான குணப்பன்புகளை வளர்ப்பதற்கு அவசியமான விடயங்களையும் வழிகாட்டல்களையும் இந்நூல் கொண்டுள்ளது.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off