+94114912222/+94715678981
0%

இலங்கையில் முஸ்லிம் ந


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: M.S.M.Anas
ISBN: 978-955-659-072-2
Shipping Weight: 0.25 kg
Size: 21X14.5X0.8 cm
No. of Pages: 170
Binding: PaperBack
LKR 400.00 LKR 400.00இலங்கையில் முஸ்லிம் நுண்கலை ஒரு விமர்சன ஆய்வு by M.S.M.Anas
இலங்கையில் முஸ்லிம்களின் நுண்கலை மரபும் கரல பற்றிய சிந்தனைகளும் இந்நூலின் பிரதான விடயப்பொருளாகும். இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் முஸ்லிம் நாடுகளின் நுண்களைகளின் பொதுப்போக்குகளின் குறித்த சில அம்சங்கள் பற்றியும் இந்நூல் ஆராய்கின்றது. முஸ்லிம்களின் கலை ஈடுபாடு.இரசனையியல் உணர்வு என்பன கலை தொடர்பான முஸ்லிம்களின் எதிர்ப்புணர்வுகளின் யதார்த்தம் என்ன? என்பன இந்நூலில் பேசப்படும் விடயங்களாகும்.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off