+94114912222/+94715678981
0%

இலங்கைப்பாராளமன்றத்த


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: S.H.M.Jemeel
ISBN: 978-955-325-9
Shipping Weight: 0.31 kg
Size: 21.2X14.5X0.9
No. of Pages: 207
Binding: PaperBack
LKR 490.00 LKR 490.00இலங்கைப் பாராளமன்றத்தில் முஸ்லிம்கள் By : S.H.M.Jemeel
1889 இல் இலங்கை சட்டவாக்க சபையில் முஸ்லிம்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கப்பபெற்றதிலிருந்து 2010ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தல் வரையிலான அச்சமுகத்தின் அரசியல் சிந்தனை,தேர்தல்களில் அவர்கள் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் தமது சமூகத்தை வழிநடத்திச் சென்ற பாங்கு என்பவற்றை இந்நூல் ஆராய்கின்றது. ஒரே ஒரு பிரதியிநிதியுடன் ஆரம்பித்த அரசியற் பயணம் தற்பொழுது 20 பேர்களை பாராளமன்றத்திற்கு தற்போது அனுப்புகின்றது. இவவரசியல் பயணம் தொடர்பான வரலாற்றினை தெளிவாக விபரிக்கின்றது இந்நூல்.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off