+94114912222/+94715678981
0%

உளவியல்சார் உளவளத்து


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: Ridley Jayasinghe
ISBN: 978-955-659-226-9
Shipping Weight: 0.256 kg
Size: 21.5x14.5x0.6 cm
No. of Pages: 144
Binding: PaperBack
LKR 350.00 LKR 350.00உளவியல்சார் உளவளத்துணை அணுகுமுறை
By :Ridley Jayasinghe
உளவளத்துணை என்பது உளவளத்துனையாளன் ஒருவன் உளவியல் விஞ்ஞான அறிவின் மூலம் உளச்சிக்கலுக்கு ஆட்பட்டு தன்னை நாடி வரும் துணைநாடிகளுக்குள்ளே மறைந்துள்ள அவர்களது ஆற்றல்களையும் வெளிக்கொணர்ந்து,அதனை விருத்தி செய்து, சம்பந்தப்பட்ட உளப்பிரச்சினைகளை குறைத்து அவர்களை சாதாரன நிலைக்கு கொண்டுவரச் செய்யும் ஒரு அறிவியல் துறையாகும். இந்நூல் உளவியல் துறையினை அறிமுகம் செய்வதுடன் உளவளத்துணை பற்றியும் தனியாள்,குடும்ப, குழு ரீதியிலான உளவளத்துனைகளைப் பற்றியும் முழுமையாக அறிமுகப்படுத்துகின்றது இந்நூல்.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off