+94114912222/+94715678981
10%

தற்கால இஸ்லாமியச் சிந


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: M.S.M.Anas
ISBN: 978-955-659-034
Shipping Weight: 0.5 kg
Size: 21.8x14.2x1.9 cm
No. of Pages: 425
Binding: PaperBack
LKR 990.00 LKR 1100.00தற்கால இஸ்லாமியச் சிந்தனை by M.S.M.Anas
இஸ்லாத்தின் நவீனத்துவ சிந்தனையின் தாக்கம் இஸ்லாமியச் சிந்தனை மரபிலும் பண்பாட்டிலும் நிகழ்ந்த திருப்புமுiயின் வரலாறாகும். ஒரு கட்டளைப்படிமநிலை நகர்வு இங்கு நடந்தேறியுள்ளது. புரட்சிகர சிந்தனைகளை அது வெளிப்படுத்தியுள்ளது.கருத்து மோதல்களின் களமாக இருந்தது. இம்மாற்றங்களையும் அதற்கு காரணமான அடித்தளச் சிந்தனைகளையும் அக்கால வரலாற்றினூடான இந்நூல் ஆராய்கின்றது. தற்கால இஸ்லாமிய சிந்தனையின் பிரதான செயல் நெறி தீவிர கருத்தியல் மற்றும் புத்துயிர்ப்பு வாதம் போன்ற சிந்தனை இயக்கங்களின் சமய,அரசியல், கருத்தியல்கள் போன்றவற்றை இந்நூல் விளக்குகின்றது.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off