+94114912222/+94715678981
3%

இனிக்காதா இலக்கணம் ?


Language: Tamil
Publisher: Kumaran Book House
Author: S.Sriskandarajah
ISBN: 978-955-659-452-2
Shipping Weight: 0.411 kg
Size: 21.6x14.6x1.5 cm
No. of Pages: 308
Binding: PaperBack
LKR 580.00 LKR 600.00இனிக்காதா இலக்கணம் ?

இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்நூலானது தமிழைப்பாடமாக படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு தேர்வுகளுக்கு இலகுவாக பதில் அளிக்கக் கூடிய அமைப்பில் இலக்கண அமைப்புக்கள் 40 பாடங்களில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதோடுää சிந்தனையோடு எளிமையாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் உதாரணங்கள் ஆங்கிலச்செற்களுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.. இரண்டாம் பிரிவில் இலண்டன் கேம்பிரிச் உயர்தரப்பாடத்தேர்வுகளுக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு அவசியமான விடயங்களை உள்ளக்கியுள்ளது. அத்துடன் மாணவர்கள் அல்லாதவர்களின் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய பாடங்களும் இந்த நூலில் அடங்கியுள்ளது.

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off
0%
Off
All the Lives we Never Lived
LKR 1250.00 1250.00