+94114912222/+94715678981
5%

கல்வித் தத்துவம்


Language: Tamil
Publisher: Chemamadu Pathippagam
Author: P.Santhirasekaram
ISBN: 978-955-1857-97-4
Shipping Weight: 0.31 kg
Size: 21.5x14.1x1.1 cm
No. of Pages: 288
Binding: PaperBack
LKR 530.00 LKR 560.00கல்வித் தத்துவம்-ப.சந்திரசேகரம்
நூலின் உள்ளடக்கம்
கல்வியின் வரையறை
கல்வியும்இ மரபும்இ மாற்றமும்
பிளேட்டோ கண்ட கல்வித் தத்துவம்
ரூசோ போற்றிய கல்விநெறி
கார்ல்மார்க்ஸ் கொண்ட கல்விச் சிந்தனை
ஜோன்டூயி வழங்கிய கல்விமுறை
காந்தியடிகள் கற்பித்த கல்வித் திட்டம்
தாகூர் தந்த கல்விக் கருத்து
ஈழத்துச் சிந்தனைக் கதிர்கள்
கல்வியும் அரசியலும்
கல்வியும் பொருளாதார விருத்தியும்
சமூகக் கல்வி
சமூகக் கல்விசார் சாதனங்கள்

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off