+94114912222/+94715678981
8%

உலகக் கல்வி வரலாறு


Language: Tamil
Publisher: Chemamadu Pathippagam
Author: Saba Jeyaraja
ISBN: 978-955-1857-79-0
Shipping Weight: 0.21 kg
Size: 21.5x14.1x0.6cm
No. of Pages: 112
Binding: PaperBack
LKR 230.00 LKR 250.00உலகக் கல்வி வரலாறு -சபா.ஜெயராசா
நூலின் உள்ளடக்கம்
தொல் குடியினரின் கல்வி
கிரேக்கக் கல்வி மரபு
சீன நாகரிகத்துக்கல்வி
ரோமானியக் கல்வி
தொல்சீர் தமிழகக் கல்வி
வேத உபநிடதக் காலக் கல்வி
பௌத்த கல்வி வளர்ச்சி
கிறீஸ்தவக் கல்வி வளர்ச்சி
இஸ்லாமியக் கல்வி வளர்ச்சி
ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சியும் கல்வியும் .
கல்வி விரிவாக்கற் செயற்பாடுகளின் வளர்ச்சி
இருபதாம் நூற்றாண்டின் கல்வி
பல்கலைக்கழக வரலாறு
கலைத்திட்ட வரலாறு
தொலைக்கல்வி வரலாறு
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் கல்வி வளர்ச்சி

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off