+94114912222/+94715678981
5%

முகாமைத்துவக் கொள்கை


Language: Tamil
Publisher: Chemamadu Pathippagam
Author: M.Manogaran & S.Santhirasekar
ISBN: 978-955-1857-07-3
Shipping Weight: 0.21 kg
Size: 21x14x1.5 cm
No. of Pages: 132
Binding: PaperBack
LKR 190.00 LKR 200.00முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம் -மா.கருணாநிதி and சோ.சந்திரசேகரன்
நூலின் உள்ளடக்கம்
அறிமுகம்
விஞ்ஞானப்பாங்கான முகாமைத்துவம்
​Max Weber இன் பணிக்குழுவாட்சி
கல்வித் துறையில் விஞ்ஞானப் பாங்கான முகாமைத்துவம்
ஐக்கிய அமெரிக்கக்கல்வி முறையில் விஞ்ஞானப் பாங்கான முகாமைத்துவம்
முறைசார் மாதிரிகள்
மனித உறவுகள் அணுகுமுறை
Mayo வின் சிந்தனைகள் - சில விமரிசனங்கள்
ஊக்கல் கொள்கையும் முகாமைத்துவமும்
ஊக்கல் கொள்கை -
இரு காரணிக் கொள்கை
XY கொள்கை
தோழமை மாதிரியின் பிரதான அம்சங்கள்
சமூக அறிவியல் கொள்கை
முறைமைக் கொள்கை
Getzels, Guba புரடிய வழங்கிய கொள்கைகள்

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off
0%
Off
All the Lives we Never Lived
LKR 1250.00 1250.00