+94114912222/+94715678981
0%

ஆசிரியரை வினைத்திறன்


Language: Tamil
Publisher: Chemamadu Pathippagam
Author: M.Sivaththampi
ISBN: 978-955-1857-30-1
Shipping Weight: 0.256 kg
Size: 21.5x14.1x0.8 cm
No. of Pages: 160
Binding: PaperBack
LKR 400.00 LKR 400.00ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்- By மா.சின்னத்தம்பி
நூலின் உள்ளடக்கம்
ஆசிரிய விளைதிறன், சுய முகாமைத்துவம் சுயகற்றல்,பாடசாலை வகிபாகம், பாடசாலையில் வழிகாட்டல், சமூக அந்தஸ்து,சமூக தலைமைத்துவம்
தொழில்சார் அறைகூவல்கள்,நெருக்கடிகளைக் கையாளுதல்,நேர முகாமைத்துவம், தொழில்வாண்மை, எதிர்கால முன்னேற்றம்

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
5%
Off
கற்றல் உளவியல்
LKR 190.00 200.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off